Inriktning

Vi följer en traditionell förskolepedagogik med inspiration av både Reggio Emilia och Maria Montessori där läroplanen är vägledande, samt att vi följer de allmänna råden för pedagogisk omsorg med tydliga inslag av barnkonvetionen.

Vårt fokus ligger på ledorden respekt, trygghet, natur, miljö och tron på det kompetenta barnet i det stora samanhanget.

Alla barn har behov av ett lugn och att få känna trygghet vid anknyttningsprocessen för att främja den fortsatta utvecklingen, men för vissa barn är det extra viktigt att det får ske i en mindre grupp t ex prematurfödda, infektionskänsliga och barn med olika perceptionssvårigheter. Då känner vi att en pedagogisk omsorg är det självklara valet.

Vi vill vara ett komplement till hemmet och ge föräldrarna friheten och möjligheten att få ge sina barn chansen att vara en del av en liten grupp där individens unika personlighet utvecklas och når sin fulla potential. Eftersom barn i småbarnsåldern mår bäst av att ha ett begränsat antal individer att knyta an och förhålla sig till ser vi det som ett stort plus att vi får möjlighet att erbjuda utveckling och lärande i denna form.